Työttömyyspäivärahan lisäpäivät poistuvat asteittain – tilalle 55 vuotta täyttäneiden muutosturvamalli

16.12.2022

Vuoden 2023 alussa voimaan tulevien lakimuutosten myötä työttömyyspäivärahan lisäpäiväoikeuden ikärajaa korotetaan vuosina 1963 ja 1964 syntyneiden kohdalla ja oikeus lisäpäiviin poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Tilalle tulee uusi muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille. Muutokset perustuvat hallitusohjelmaan sisältyvään tavoitteeseen parantaa ikääntyvien työllisyysastetta.

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon tiedottaja Eija Puusa on kirjoittanut Dino-lehteen laajemman artikkelinin muutosturvamallista. Lue juttu tästä linkistä.


Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, joka maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, liikkuvuusavustusta ja vuorottelukorvausta. Kassan maksamat etuudet ovat ansioon suhteutettuja ja saajalleen verotettavaa tuloa. Erkoon kuuluu noin 91 000 palkansaajajäsentä. Useimmat heistä kuuluvat ammattijärjestönsä kautta korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavaan. Diakoniatyöntekijöiden Liitto on vakuuttanut varsinaiset jäsenet työttömyyskassa Erkossa.