Kirkon palkat nousevat huhtikuussa

03.03.2023

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen neuvottelut saatiin maaliin maanantaina 27.2.2023 ja neuvotteluosapuolet ovat hyväksyneet tuloksen. Sopimuskausi on 1.3.2023-28.2.2025.

Palkat nousevat 1.4. alkaen

Yleisen palkkausjärjestelmän mukaisia palkkoja nostetaan 5 % huhtikuun 1. päivästä 2023 alkaen. Tämän lisäksi yleisen palkkausjärjestelmän mukaisia palkkoja nostetaan vähintään 2,5 % helmikuun 1. päivästä 2024 alkaen.

Palkkojen jälkeenjääneisyyttä pyritään korjaamaan

Lisäksi on sovittu, että vuoden 2023 aikana neuvotellaan mallista, jolla pyritään varmistamaan kirkon palkkakilpailukyky eri tehtävissä. Työskentelyn osana tarkastellaan mahdollisia palkkaukseen liittyviä jälkeenjääneisyyksiä, joista neuvotellaan 30.11.2023 mennessä ja jotka huomioidaan vuoden 2024 sopimustarkistusten yhteydessä.

Kokemuslisään uusi taso 1.9. alkaen

Kokemuslisään on lisätty uusi taso ja muutos tulee voimaan 1.9.2023 alkaen. Jatkossa ensimmäisen kokemuslisän saa jo kolmen vuoden työkokemuksella. Kokemuslisää maksetaan siis 3, 5, 10 ja 15 vuoden työkokemuksen perusteella. Uusi kokemuslisä vastaa euromääräisesti tasoltaan vanhaa viiden vuoden kokemuslisää. Vastaavasti viiden vuoden kokemuslisän euromääriä on korotettu.

Perhevapaisiin muutoksia

Perhevapaissa päästiin samalle tasalle muiden sektoreiden kanssa. Jatkossa myös toinen vanhempi voi pitää 32 arkipäivän palkallisen vanhempainvapaan. Aikaisemmin se oli 18 päivää. Uusi määräys koskee niitä vanhempia, joiden lapsen syntymäaika on 1.3.2023 tai myöhemmin.

Sopimuskauden aikana selvitettävää

Sopimuskauden aikana pääsopijajärjestöt selvittävät mm. lastenohjaajien matkakorvausten perusteita, tarkentavat etätyötä koskevia ohjeistuksia sekä täsmentävät mobiilitavoitettavuuskorvauksen maksamisen periaatteita.