Kirkon palkankorotukset 2024

30.11.2023

Marraskuun lopussa saavutettiin neuvottelutulos, joka korottaa kirkon sektorin palkkoja kohtuullisesti ensi vuoden aikana.

Käydyissä neuvotteluissa haettiin palkkaratkaisua, jolla pyritään varmistamaan kirkon palkkojen kilpailukyky suhteessa muuhun julkiseen sektoriin. Neuvotteluiden pohjana oli jo aiemmin sovittu yleiskorotus, jonka mukaan palkkoja tarkistetaan vähintään 2,5 % helmikuun 2024 alusta lukien. Saavutettua ratkaisua voidaan pitää pääosin onnistuneena ja oikean suuntaisena. Silti kirittävää jää vielä suhteessa verrokkialoihin hyvinvointialueilla ja kunnissa.

Hyväksytyn sopimuksen mukaan:

  • Helmikuun 1. päivästä alkaen peruspalkkoja ja vähimmäispalkkataulukoita korotetaan 2,5 % yleiskorotuksella. Kokemuslisiä korotetaan 3 %. Muita lisiä, lisäpalkkioita ja palkanlisiä korotetaan 2,5 %.

  • Syyskuun 1. päivästä alkaen vaativuusryhmiin 401-603 sijoitettujen tehtävien peruspalkkoja ja vähimmäispalkkataulukoita sekä muita peruspalkkoja, lisiä, lisäpalkkioita ja palkanlisiä korotetaan 3 %.

  • Lokakuun 1. päivästä alkaen maksetaan paikallisen järjestelyerän mukaiset korotukset. Tähän on varattu 0,5 % korotusvara. Pääsopijaosapuolet antavat yhteisen ohjeistuksen 1.2. mennessä ja paikallinen päätös on tehtävä 1.9. mennessä.

  • Lisäksi 1.2.2024 alkaen korotetaan KirVESTES liitteen 5 (nuoret työntekijät ja oppisopimuskoulutettavat) palkkoja 6 % kertanostolla. Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille maksettavia korvauksia korotetaan 3 % ja työsuojeluvaltuutetulle maksettavasta korvaustaulukosta poistetaan alin korvausluokka, jolloin jatkossa on vain 2 korvausluokkaa.