DTL 65 vuotta!

12.06.2023

Diakoniatyöntekijöiden Liitto täyttää 65 vuotta kesäkuun 15. päivänä.

Loimaan evankelisella opistolla pidetyillä diakonissalaitosten sisarpäivillä 15.6.1958 perustettiin Suomen Kirkon Sisarliitto. Diakonissojen oman ammattijärjestön perustamiseen vaikutti ns. sisarkotijärjestelmän lakkauttaminen ja diakonissojen siirtyminen eläkelain piiriin. Muutoksen jälkeen diakonissojen yhteydet heitä kouluttaneisiin diakonissalaitoksiin ohenivat, mutta yhteyden tarve ammattisisariin vastaavasti lisääntyi. Ennen järjestön perustamista diakonissat olivat jo alkaneet kokoontua oman rovastikuntansa alueella.

Sisarliiton säännöissä todettiin: ”Yhdistää maan seurakuntasisaret, diakonissat, tukea heitä heidän hengellisessä elämässään ja heidän palveluskutsumuksessaan, kehittää heidän ammattitaitoaan, valvoa heidän yhteisiä etujaan ja edistää rakkaudenpalvelutoimintaa maassamme”. Nämä samat tavoitteet, toki uudelleen sanoitettuna, ohjaavat edelleen liiton toimintaa.

Suomen Kirkon Sisarliitto muutti nimensä Diakoniatyöntekijöiden Liitoksi (DTL) vuonna 1990 ja nimenmuutos merkittiin yhdistysrekisteriin 9. päivänä elokuuta. Vuosi 1991 oli liiton ensimmäinen varsinainen toimintavuosi uudella nimellä. Samana vuonna Suomen Diakonien Liitto lopetti toimintansa ja sen jäsenet siirtyivät Diakoniatyöntekijöiden Liittoon.

Keskusjärjestö Akavan jäsenjärjestönä DTL on ollut vuodesta 1973 alkaen.