Diakoniatyöntekijöiden Liitto ei osallistu poliittisiin lakkoihin

26.01.2024

Tammi-helmikuun taitteeseen on kaavailtu eri ammattiliittojen ja keskusjärjestöjen toimesta poliittisia työtaisteluita, joilla vastustetaan maan hallituksen suunnittelemia työelämäheikennyksiä.

Oma keskusjärjestömme Akava valmistelee helmikuun 6. päivä toteutettavaa ulosmarssia.

Diakoniatyöntekijöiden Liitto tukee Akavan toimenpiteitä, mutta ei järjestönä osallistu tähän työtaistelutoimenpiteeseen, koska valtaosa liittomme jäsenistä on viranhaltijoita. Viranhaltijoiden osallistuminen poliittisiin työtaisteluihin ei ole mahdollista. Se olisi laitonta.

Diakoniatyöntekijöiden Liiton hallitus on tehnyt perjantaina 2. helmikuuta järjestöpäätöksen, joka mahdollistaa työsopimussuhteisten jäsenten osallistumisen halutessaan 6.2. klo 14–16 tapahtuviin Akavan organisoimiin ulosmarsseihin. Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu kaikki virkasuhteisten tekemä työ sekä työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa hengelle, terveydelle, turvallisuudelle tai omaisuudelle.

Diakoniatyöntekijöiden Liitto näkee Akavan painostustoimien olevan tarpeellisia, jotta suomalainen tapa tehdä uudistuksia sopien ja neuvotellen jatkuisi myös tulevaisuudessa ja työelämäuudistukset toteutettaisiin tasapainoisesti.

Lisätiedot: Tiina Laine, toiminnanjohtaja, tiina.laine@dtl.fi

Korjaus: Uutistä täydennetty liiton 2.2. tekemän järjestöpäätöksen osalta.