AKI-liitot: Heikentääkö kirkko yhteistoimintaa?

08.05.2023

AKI-liitot nostaa kannanotossaan esiin huolen kirkon yhteistoimintalain esityksestä, jossa soveltamisalarajaksi esitetään 20 työntekijää.

Rajaus on ongelmallinen, sillä lähes 60 % kaikista seurakunnista on sellaisia, joissa on säännöllisesti alle 20 työntekijää. AKI-liitot katsoo, että tämän kaltainen soveltamisalaraja voi heikentää työnantajan ja henkilöstön välistä vuoropuhelua seurakunnissa.

Liitto esittää, että soveltamisalaraja tulisi joko poistaa kokonaan tai ainakin laskea kymmeneen. Johdonmukaista olisi seurata valtion ja kuntien yhteistoimintasääntelyä ja poistaa soveltamisalaraja kokonaan.

Turussa kokoontuva Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous saa lakiesityksen käsiteltäväkseen kevätistunnossa 9.–12.5.2023.

Lue AKI-liittojen tiedote kokonaisuudessaan tästä linkistä.