Akava: Työmarkkinoiden kriisiytyminen pitää välttää – ehdotamme sopimisen tietä maan hallitukselle

12.09.2023

Akava katsoo, että maan hallituksen suunnittelemat työelämäuudistukset vähentävät ennennäkemättömällä tavalla palkansaajien mahdollisuuksia neuvotella tärkeistä työehdoista ja puolustaa oikeuksiaan. Akava suhtautuu hallituksen työelämälinjauksiin kriittisesti ja erittäin torjuvasti, mutta ehdottaa sopimisen tietä, jotta työmarkkinoilla ei ajauduta kriisiin. Akavan hallitus käsitteli ajankohtaista tilannetta ja määritteli kantansa työlainsäädäntöesityksiin kokouksessaan 11. syyskuuta Helsingissä.

– Hallituksen tavoitteet julkisen talouden vakauttamiseksi ja työllisyyden edistämiseksi ovat tärkeitä. Hallitus on valikoinut keinoiksi työnantajajärjestöjen tavoitteita sellaisinaan. Muutoksiin tarvittaisiin tasapainoa. Ehdotetut työelämälainsäädännön uudistukset johtaisivat toteutuessaan epävarmuuden lisääntymiseen, luottamuksen vähenemiseen ja mahdollisesti kriisiin työmarkkinoilla. Tämä ei voi olla kenenkään tavoite, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

Akava ehdottaa hallitukselle ja muille työelämäosapuolille sopimisen tietä. Työministeri Arto Satosen hahmottelema prosessi palkkaneuvottelujen kehittämiseksi on myönteinen ele, jonka pohjalta liitoilla on mahdollisuus löytää yhteinen näkemys. 

– Olen ehdottanut pääministeri Petteri Orpolle, että työlainsäädäntö- ja työttömyysturvaa koskevia tavoitteita tarkastellaan kokonaisuutena. Korostamme, että niistä on aloitettava pikaisesti aidot neuvottelut, joissa haetaan tasapainoista ratkaisua. Uusien työpaikkojen syntyminen vaatii, että työntekijät voivat työssään hyvin ja voivat oppia uutta. Heikentämällä henkilöstön asemaa ei saada vahvistettua työllisyyttä tai parannettua julkisen talouden kestävyyttä. Toivon todella, että hallitus arvioi tilannetta kokonaisuuden näkökulmasta ja haluaa saada ratkaisun aikaan, Löfgren jatkaa.

– Hallitusohjelmassa on useita näkökulmastamme mahdottomia kirjauksia, kuten lakisääteisen työmarkkinamallin säätäminen, jolla hallitus ja poliittiset päättäjät sekaantuisivat palkkaneuvotteluihin, henkilökohtaiset lakkosakot tai määräaikaisten työsopimusten perusteiden höllentäminen. Työuran aikana kouluttautumisen mahdollisuuksia pitää parantaa. Hallituksen suunnittelema aikuiskoulutustuen lakkauttaminen olisi akavalaisille myrkkyä, ellei luoda uutta järjestelmää opintojen mahdollistamiseksi, toteaa Akavan työmarkkinajohtaja Ville Kopra.

Akavan mukaan työllisyyden kasvua tavoiteltaessa ainoa kriteeri ei voi olla työllisten lukumäärän kasvu, vaan sen ohella myös työelämän laadun paraneminen on välttämätöntä.

– Olemme Akavassa valmiita neuvotteluihin monissa työelämäasioissa. Kohtuuttomien heikennysten edessä valmistaudumme toimenpiteisiin. Seuraamme liittojemme kanssa tarkasti hallituksen reagointia ehdotukseemme, Löfgren jatkaa.