Diakoniatyöntekijöiden Liiton kuvapankki

Kuvien yhteydessä tulee mainita kuvien lähde ja kuvaaja.

Vuoden diakoniatyöntekijä 2020

Mirva Kuikka, diakonian hiippakuntasihteeri, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Kuvaaja Reijo Koirikivi / Studio P.S.V.

Painokelpoiset kuvat 1 - diakonian virka-asu

Mirva Kuikka 1

Mirva Kuikka 2

Mirva Kuikka 3

Mirva Kuikka 4

Mirva Kuikka 5

Web-kuvat 1 - diakonian virka-asu

Mirva Kuikka web1

Mirva Kuikka web2

Mirva Kuikka web3

Mirva Kuikka web4

Mirva Kuikka web5

Web-kuvat 2 - "siviili"

Mirva Kuikka 6

Mirva Kuikka 7

Mirva Kuikka 8

Mirva Kuikka 9