Mitä liitto tekee?

 
Moni sanoo edistävänsä diakoniatyöntekijöiden asioita. Me emme vain puhu, me teemme sen. Vertaile avoimesti ja rohkeasti. Kuka muu tekee kaiken tämän Sinun ja kollegasi parhaaksi?
 
Meille jäsen on tärkein
 • Dtl kouluttaa diakoniatyöntekijöitä Sisupäivillä, joissa pureudutaan ajankohtaisiin palkkaus- ja sopimusasioihin diakonian näkökulmasta ja juuri diakoniatyöntekijöitä koskevissa asioissa, virkistystä unohtamatta.
 • Dtl yhdistää, verkostoi ja tukee diakonian asiantuntijoita paikallisessa osastotoiminnassa.
 • Dtl:n jäsenenä sinulla on vastuu ja oikeusturvavakuutus, joka korvaa jäsenen ammattiin liittyvien riita- ja rikosasioiden asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Tätä vakuutusta ei monella liitolla ole.
 • Dtl:n jäsenenä käytössäsi on lakimiespalvelut sekä työhön että yksityiselämään liittyvissä asioissa.
 • Dtl:n jäsenenä voit hakea koulutusrahastosta tukea asiantuntijuuttasi kehittäviin opintoihin.
 • Dtl:n jäsenenä sinulla on lukuisa joukko muita jäsenetuja sekä koko Akavayhteisön yhteiset jäsenedut lomamökeistä, lomakohteista, koulutus-, valmennus- ja hyvinvointipalveluista, hotelleista, autovuokrauksesta, talouspalveluista jne.
 • Dtl tuottaa yhteistyössä KNT:n kanssa Dinolehteä, joka keskittyy diakonian ja kasvatuksen asiantuntijoiden ammatillisiin ja edunvalvonnallisiin asioihin.
 
Olemme edunvalvonnan etujoukoissa
 • Dtl:llä on suora yhteys neuvottelupöytään. Liitto on mukana neuvottelujärjestömme JUKOn kirkon neuvottelukunnassa valmistelemassa ja esittämässä neuvottelutavoitteita virkaehtosopimusneuvotteluihin sekä aikanaan hyväksymässä saavutettua neuvottelutulosta.
 • Dtl kuuluu keskusjärjestö Akavaan, jonne on järjestäytynyt merkittävin osa kirkon hengellisen työn tekijöistä. Teemme läheistä yhteistyötä Kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijoiden KNT:n kanssa sekä Akiliittojen eli Suomen kirkon pappisliiton ja Suomen Kanttori-urkuriliiton kanssa. Tämä yhteistyö takaa vahvimman edunvalvontatyön kirkon korkeasti koulutettujen hengellisen työn tekijöiden hyväksi.
 • Dtl on tehnyt pitkäjänteisesti palkkaedunvalvontaa, joka ei ole pikamatka vaan kestävyyslaji. Sitkeän työn tuloksena yksittäisten työntekijöiden palkkavääristymiä on saatu korjattua ja kokonaisille diakoniatyöntekijöiden ryhmille nostettua vaativuusryhmiä.
 • Dtl seuraa päätöksentekoa ja on mukana vaikuttamassa diakoniaan liittyvissä hankkeissa ja uudistuksissa sekä torjumassa diakonialle epäedullisia päätöksiä.
 
Olemme edelläkävijä ammatillisen diakonian puolustajana
 • Dtl on päävastuussa diakoniatyöntekijöiden eettisistä ohjeista ja niiden päivityksestä
 • Dtl kantaa päävastuun Kirkon diakonian päivistä vuoroittain Kirkkohallituksen kanssa
 • Dtl valitsee ja nimeää vuoden diakoniatyöntekijän
 • Dtl on Diakonia ry:n jäsen ja mukana Diakonialehden toimitustyössä
 • Dtl tukee diakonian tutkimusta Diakonian Tutkimuksen Seuran kautta
 • Dtl on mukana toteuttamassa Diakoniabarometria yhdessä Diakin, Kirkkohallituksen ja DTS:n kanssa
 • Dtl on mukana kirkkohallituksen Diakoniakoulutuksen seurantaryhmässä, jossa tehdään työtä kirkollisen koulutuksen ja diakonian viran kelpoisuusehtojen edistämiseksi
 • Dtl ottaa kantaa säännöllisesti lehdistössä ja somessa diakonian puolesta ja Dtl:n asiantuntemusta myös kysytään diakoniaan liittyvissä asioissa.
 
Diakoniatyöntekijöiden Liiton jäsenenä tuet tätä työtä kaikkien diakoniatyöntekijöiden hyväksi.