Kolumni: Kultaisesta häkistä löysään hirteen? - Jobimedia

Lue Facebookissa

Ota varaslähtö Vappuun AKYn perinteisellä vappupuurolla! Lue lisää: https://aky.fi/tapahtumat/ Pyydä ilmoittautumislinkki toimi...

Lue Facebookissa

Nämä opinnäytetyöt tuovat uusia ideoita ja kehittävät työelämää - Jobimedia

Lue Facebookissa

Vasta seitsemäs versio tyydytti pelintekijää

07.03.2024

Diakoni Mika Leppäaho suunnitteli YV-teemaisen lautapelin! Pitkäaikainen harrastus lautapelien parissa auttoi peli-idean kehittämisessä.


Vas­tuus­sa-pe­lil­lä teh­dään hy­vää sekä he­rä­tel­lään pe­laa­jia miet­ti­mään vas­tuul­li­suut­ta ja yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sia.