Työttömyyskassoista saa jatkossa apua työn löytämiseen - TYJ

Lue Facebookissa

JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Lue Facebookissa

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Lue Facebookissa

”Välillä vaivun syvään epätoivoon ja välillä nousee kapinahenki” – Hyvätuloinen Virpi Hyttinen joutui köyhyysloukkuun

04.09.2023

Lahden seurakuntien diakonian teemaillassa köyhyystutkija Jouko Karjalainen kertoi, että lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt 30 000 kotitaloudella viimeisen vuoden aikana ja arvioi, että suunnitteilla olevat perusturvan leikkaukset voivat kääntää tilannetta vielä huonompaan suuntaan.


Lah­den seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­an tee­mail­las­sa kes­kus­tel­tiin elin­kus­tan­nus­ten nou­sun vai­ku­tuk­sis­ta ta­val­li­sen lah­te­lai­sen elä­mään. Köy­hyy­son­gel­man rat­kai­sus­sa ar­vot nou­si­vat kes­ki­öön.