Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Lue Facebookissa

Diakin muutosneuvottelut päätökseen – Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lue Facebookissa

Yhteinen virka, yhteiset asut - diakonissan juhlapuku jatkossa myös diakoneille

Lue Facebookissa

Theseus: Diakoniatyöntekijän (YAMK) työtyytyväisyys ja osaamisen johtamisen merkitys työtyytyväisyyteen

26.04.2023

Huom. erityisesti johtavat viranhaltijat ja YAMKit: diakonissa Liisa Rintakallio tutki YAMK-opinnäytetyössään ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden diakoniatyöntekijöiden työtyytyväisyyttä. Tutkimuksen mukaan sairaanhoitaja (YAMK)–diakonissan ja sosionomi (YAMK)–diakonin työtyytyväisyyden perustana on sisäinen motivaatio eli kutsumus diakoniatyöhön. Motivaatiota edisti laadukas osaamisen johtaminen sekä hankitun osaamisen tunnistaminen ja käyttäminen työn kehittämiseen. Yhtenä tutkimuksen tuloksena työtyytyväisyyttä heikentävänä tekijänä todettiin heikko johtaminen, joka ei antanut tilaa toimia eikä hyödyntänyt työntekijän osaamista. Edellä mainitut syyt yhdistettynä verrokkialoja heikompaan palkkaukseen aiheuttivat turhautumista ja kokemuksen siitä, että työnantaja ei arvosta koulutuksen tuomaa lisäarvoa ja osaamisen kasvua. Rintakallion mukaan kirkon tulee päivittää johtamisosaamista, jotta se vastaa paremmin tämän päivän työelämän tarpeisiin ja muuttuviin tilanteisiin. Lisäksi diakoniatyöntekijöiden palkkaus tulee saada kelvolliselle tasolle muun sotealan kanssa, jotta kirkko ei menetä motivoituneita ja kehittämisorientoituneita työntekijöitä.