Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Lue Facebookissa

Diakin muutosneuvottelut päätökseen – Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lue Facebookissa

Yhteinen virka, yhteiset asut - diakonissan juhlapuku jatkossa myös diakoneille

Lue Facebookissa

Sosiaalibarometri: Hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ vaarassa hyvinvointialueilla – osa ihmisistä jäämässä katveeseen - SOS...

03.06.2022

Tuore sosiaalibarometri nostaa esiin huolen ikääntyneiden, pitkäaikaissairaiden, haja-asutusalueilla asuvien ja digipalveluja taitamattomien pärjäämisestä. Mahdollisten palveluiden heikennysten pelättiin kohdistuvan pieniin ihmisryhmiin, joilla on elämässään monimutkaisia ja vaikeita ja kasautuneita ongelmia. He ovat ihmisiä, joita myös diakoniatyöntekijät usein kohtaavat. Tässäkin kohtaa seurakuntien on syytä olla hereillä ja vahventaa diakonian resursseja. Vaikka diakonia ei kysy kirkon jäsenyyttä, kyse on myös omista seurakuntalaisistamme ja heidän pärjäämisestä. *Ping* kirkolliskokous, olisiko aika käynnistää rajaseututyötä vastaava toiminta tukemaan pienten ja vähävaraisten seurakuntien alueella tehtävää diakoniatyötä?


SOSTE kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysjärjestöä rakentamaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuullista yhteiskuntaa.