Puoluejohtajien mielestä kuntien ja seurakuntien yhteistyö on tärkeää ja sitä voidaan myös kehittää

to 10. kesäkuuta 2021 14.44.25

Diakonia on tärkeä yhteistyökumppani kuntien kanssa, kun Kotimaa-lehti kysyi puoluejohtajilta seurakuntien ja kuntien yhteistyöstä. Myös lapsi- ja nuorisotyötä pidettiin tärkeänä.


Kotimaa kysyi eduskuntapuolueilta näkemyksiä kuntien ja seurakuntien yhteistyöstä nyt ja tulevina vuosina. Kaikki puolueiden puheenjohtajat tunnistivat kuntien ja seurakuntien yhteistyön merkityksen kasvatuksen ja sosiaalisten kysymysten parissa. SDP:n...