Tervehdys Kaiserswerthistä, jossa torstaina tutustuimme diakonissalaitoksen toimintaan ja historiaan. Tapasimme myös paikallisia...

Lue Facebookissa

”Käynnissä on kiinnostava fyysinen ja metafyysinen murros.” - Jobimedia

Lue Facebookissa

Ajoissa saatu apu ja vertaistuki parantaisivat opiskelijoiden hyvinvointia - Jobimedia

Lue Facebookissa

Oikeus palkkaetuuksiin perhevapaan aikana ei ole itsestäänselvyys -> siksi @JUKOry ja liitot neuvottelevat! #isänpäivä

09.11.2023

Oikeus palkkaetuuksiin perhevapaan aikana ei ole itsestäänselvyys -> siksi @JUKOry ja liitot neuvottelevat! #isänpäivä


Isä käytä vapaasi! Oikeus perhevapaisiin on työsopimuslaissa. Työnantajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta maksaa vapaan ajalta palkkaa, siksi @JUKOry & liitot! Sopimuskierroksella 2022–2023 neuvottelimme ei-synnyttäneelle vanhemmalle lisää palkallista perhevapaata. #Isänpäivä sunnuntaina 12. marraskuuta. #neuvotellen #sopien #kunta #hyvinvointialue #valtio #yliopisto #kirkko #Avainta #Kansallisgalleria #Työterveyslaitos

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry #DIFF Insinööriliitto IL ry Juristiliitto - Juristförbundet Suomen Ekonomit - Finlands Ekonomer Tekniikan akateemiset TEK Tradenomit Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut Suomen Fysioterapeutit Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry Suomen Eläinlääkäriliitto - Finlands Veterinärförbund Suomen Lääkäriliitto Suomen Hammaslääkäriliitto Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Suomen Terveydenhoitajaliitto Suomen Työterveyshoitajaliitto #TekniikkajaterveysKTN KTK Tekniikan Asiantuntijat ry Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA METO - Metsäalan Asiantuntijat Tieteentekijät - Forskarförbundet Agronomiliitto ry AKI-liitot #ammattiliittoAVA #Akavanyleinenryhmä #Diakoniatyöntekijöidenliitto Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry Professoriliitto - Professorsförbundet Päällystöliitto #SiviilijohtajienerikoisupseerienasiantuntijoidenSEAL Suomen Farmasialiitto ry SPJL Poliisi & Oikeus Suomen Psykologiliitto Suomen Puheterapeuttiliitto Upseeriliitto