Kirkon palkat nousevat helmikuussa – tarkista palkkalaskelmasi! - Jobimedia

Lue Facebookissa

Kutsumus vakituisesti, työtä määräaikaisesti - Jobimedia

Lue Facebookissa

Kun ukrainalaiset tulivat – Case Riihimäki diakoniatyöntekijän silmin - Jobimedia

Lue Facebookissa

Mitä olisi sielunhoito liikkumis rajoitusten aikana? – Mahdollisuus kasteeseen tuli mukaan hallituksen esitykseen

26.03.2021

Mahdolliset liikkumisrajoitukset eivät estä diakoniatyötä. Sielunhoidon lisäksi muu diakoniatyöntekijöiden mahdollistama apu ja tuki voi jatkua myös liikkumisrajoitusten aikana. Hallituksen lakiehdotuksessa liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta on 3 §:ssä mainittu poikkeuksena terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palvelujen käyttäminen ja lakiesityksen perustelutekstin mukaisesti "terveydenhuolto- tai sosiaalihuoltopalveluja voisi käyttää siitä huolimatta, että alueelle kohdistuisi liikkumis- ja oleskelurajoituksia. Sosiaalihuoltopalveluilla tarkoitettaisiin tässä myös uskonnollisten yhteisöjen diakoniapalveluja sekä niihin rinnastettavaa sosiaalista palvelu- ja auttamistyötä. Diakoniatyöllä on ollut epidemian alusta asti tärkeä merkitys julkisia sosiaalihuoltopalveluja täydentävänä toimintana ja väestön henkisen kriisinkestävyyden vahvistajana". Lakiesityksen mukaan myös liikkuminen välttämättömien virkasuhteeseen liittyvien työtehtävien hoitamiseksi olisi edelleen mahdollista (HE 39/2021 vp, s. 61, 92).


Hallitus on tarkentanut muotoilua siitä, millaisia vaikutuksia koronatilanteen takia mahdollisesti käyttöön otettavilla liikkumisrajoituksilla olisi uskonnonvapauteen. Hallituksen esitys laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta...