Kirkon virka- ja työehtosopimuksen perhevapaita koskevat muutokset tulivat voimaan 1.8. alkaen. Tämä koskee työsopimuslain 4 luv...

ti 2. elokuuta 2022 12.57.00

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen perhevapaita koskevat muutokset tulivat voimaan 1.8. alkaen. Tämä koskee työsopimuslain 4 luvun mukaisia perhevapaita: raskaus- ja erityisraskausvapaa, vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa, hoitovapaa, osittainen hoitovapaa ja tilapäinen hoitovapaa, sekä poissaolo pakottavista perhesyistä, poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi ja omaishoitovapaa. KirVESTES 60 § ->