JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Lue Facebookissa

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Lue Facebookissa

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Lue Facebookissa

Kirkon tasa-arvokysely: seurakunnissa esiintyy häirintää - evl.fi

07.04.2022

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen kirkossa vaatii toimenpiteitä! Alkuvuodesta 2022 tehdystä kyselystä ilmenee, että seurakuntien työntekijät kokevat eriarvoisuutta erityisesti sukupuolen, ammatti- tai henkilöstöryhmänsä sekä iän perusteella. Vastaajista 82 % näki kehittämistarvetta henkilöstöryhmien välisen tasa-arvon toteutumisessa. Lisäksi lähes kymmenesosa kirkon työntekijöistä kertoi kokeneensa häirintää sekä työyhteisön sisältä että ulkopuolelta. #nollatoleranssi #häirintä #yhdenvertaisuus


Kirkon viestinnän tiedotteet ja uutiset