Kirkon sektorin virka- ja työehtosopimus päättyy tänään 28. helmikuuta. Jos neuvotteluissa ei saavuteta tulosta ennen sopimuksen...

ma 28. helmikuuta 2022 11.19.09

Kirkon sektorin virka- ja työehtosopimus päättyy tänään 28. helmikuuta. Jos neuvotteluissa ei saavuteta tulosta ennen sopimuksen päättymistä, kirkon sektori siirtyy sopimuksettomaan tilaan tiistaina 1. maaliskuuta. Niin kutsutun jälkivaikutuksen perusteella nykyisiä sopimusmääräyksiä kuitenkin sovelletaan, kunnes uusi sopimus on astunut voimaan. #neuvotellen2022 #kirkko #juko