Miksi kirkko ei saa vaieta köyhyydestä yhteiskunnassa? | Turun ja Suomen Arkkipiispa

Lue Facebookissa

"Jag gillar att som diakoniarbetare få använda min breda kompetens inom sociologi, socialpolitik, teologi, lagstiftning och peda...

Lue Facebookissa

"Minulla on monipuolista osaamista diakoniatyöstä sekä muutenkin sote-alalta. Parasta työssäni on erilaisten ihmisten kohtaamine...

Lue Facebookissa

Jokainen kohdataan ihmisenä - Lehteri

31.08.2023

Hyvä juttu diakonissoista! Sairaanhoitaja-diakonissat ovat terveydenhuollon laillistettuja ammattihenkilöitä, joiden ammatillisena erityisosaamisena on diakoninen hoitotyö. He ovat vuorovaikutuksen osaaja, joka kykenevät kohtaamaan erilaisista lähtökohdista tulevia ihmisiä heidän elämänhaasteissaan. Diakonissoilla on myös uskonnonlukutaitoa ja ammatilliset valmiudet kohdata muun kuin kristillisen vakaumuksen omaavia ihmisiä. Diakonissojen osaaminen olisi kohdallaan seurakuntatyön lisäksi esimerkiksi sairaalasielunhoidossa ja hoivayksiköissä.


Tietoa diakonisesta hoitotyöstä kokonaisvaltaisen terveyden edistäjänä.