Työttömyyskassoista saa jatkossa apua työn löytämiseen - TYJ

Lue Facebookissa

JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Lue Facebookissa

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Lue Facebookissa

Jokainen kohdataan ihmisenä - Lehteri

31.08.2023

Hyvä juttu diakonissoista! Sairaanhoitaja-diakonissat ovat terveydenhuollon laillistettuja ammattihenkilöitä, joiden ammatillisena erityisosaamisena on diakoninen hoitotyö. He ovat vuorovaikutuksen osaaja, joka kykenevät kohtaamaan erilaisista lähtökohdista tulevia ihmisiä heidän elämänhaasteissaan. Diakonissoilla on myös uskonnonlukutaitoa ja ammatilliset valmiudet kohdata muun kuin kristillisen vakaumuksen omaavia ihmisiä. Diakonissojen osaaminen olisi kohdallaan seurakuntatyön lisäksi esimerkiksi sairaalasielunhoidossa ja hoivayksiköissä.


Tietoa diakonisesta hoitotyöstä kokonaisvaltaisen terveyden edistäjänä.