Tervehdys Kaiserswerthistä, jossa torstaina tutustuimme diakonissalaitoksen toimintaan ja historiaan. Tapasimme myös paikallisia...

Lue Facebookissa

”Käynnissä on kiinnostava fyysinen ja metafyysinen murros.” - Jobimedia

Lue Facebookissa

Ajoissa saatu apu ja vertaistuki parantaisivat opiskelijoiden hyvinvointia - Jobimedia

Lue Facebookissa

Joka viides diakoniatyön asiakastapaaminen Lahdessa koskee koronakriisiä – ”Ko ro nan vai ku tuk set tu le vat var mas ti nä ky ...

11.11.2020

Koronapandemian aiheuttama työt­tö­myys, lo­mau­tus tai ihmissuhdeongelmat puhuttavat diakoniatyön kohtaamisissa. Näiden lisäksi yksinäisyys, tulevaisuuden epävarmuus ja pelko sairastumisesta näkyvät keskustelunaiheissa.


Mielenterveyttä kuormittaa tilanteen pitkittyminen ja epävarmuus tulevasta. Kirkon keskusteluavussa työikäisten yhteydenotot ovat lisääntyneet.