Joka viides diakoniatyön asiakastapaaminen Lahdessa koskee koronakriisiä – ”Ko ro nan vai ku tuk set tu le vat var mas ti nä ky ...

ke 11. marraskuuta 2020 09.37.05

Koronapandemian aiheuttama työt­tö­myys, lo­mau­tus tai ihmissuhdeongelmat puhuttavat diakoniatyön kohtaamisissa. Näiden lisäksi yksinäisyys, tulevaisuuden epävarmuus ja pelko sairastumisesta näkyvät keskustelunaiheissa.


Mielenterveyttä kuormittaa tilanteen pitkittyminen ja epävarmuus tulevasta. Kirkon keskusteluavussa työikäisten yhteydenotot ovat lisääntyneet.