Nyt on aika vaihtaa maisemaa hetkeksi

Lue Facebookissa

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia - Akava

Lue Facebookissa

Kolumni: Seurakunnilla ei ole varaa käyttäytyä näin typerästi - Jobimedia

Lue Facebookissa

Join conversation

26.11.2020

Diakonian ja kasvatuksen tutkimuksen päivä 2020
22. syyskuuta, 2020

Ihminen koronan keskellä – yksilöllisen ja yhteisöllisen kohtaamisen muutos

to 26.11.2019 klo 12–15.15

Verkkoseminaari

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTYxZmFjZDMtMTQ0My00NDU1LWE2OGMtMjgwZWM5Y2MyNmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224b69aae5-140d-44b9-a475-2a720bc601fb%22%2c%22Oid%22%3a%2258dcc318-0c59-4118-ac48-41c0a8ce7026%22%7d

12 Avaussanat, Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseuran puheenjohtaja Pekka Launonen

Merkityksellisyyden kokemus korona-aikana,
TT Suvi-Maria Saarelainen

Kommenttipuheenvuorot: YTT Talvikki Ahonen ja TT Vesa Nuorva

13.15 Tauko

13.30 Työpajat: Miten korona muutti työelämää?

Työpaja 1: YM Heini Sajalin; OuluToivo2020 -hanke, ym
Työpaja 2: Tero Fleminch, KNT:n jäsenkysely, ym.

14.45 Työpajojen yhteenveto

Sivellin ja Majakka -opinnäytetyöpalkintojen jakaminen

Päätös

Lämpimästi tervetuloa!