Hyvää tekevää taidetta seurakuntakodin ikkunoissa

ma 7. kesäkuuta 2021 10.56.14

"Uusia asiakkuuksia on tullut paljon, erityisesti lapsiperheiden osalta. Vanhemman tai vanhempien lomautukset sekä pienyrittäjien vaikeudet näkyvät työssämme", kertoo diakoniajohtaja Pasi Nieminen Porvoon tilanteesta. Jutussa myös tärkeää YV-asiaa!


POR­VOO Por­voon suo­ma­lai­sen seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­joh­ta­ja Pasi Nie­mi­nen sa­noo Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen jat­ku­van ke­sän yli.