Tervehdys Kaiserswerthistä, jossa torstaina tutustuimme diakonissalaitoksen toimintaan ja historiaan. Tapasimme myös paikallisia...

Lue Facebookissa

”Käynnissä on kiinnostava fyysinen ja metafyysinen murros.” - Jobimedia

Lue Facebookissa

Ajoissa saatu apu ja vertaistuki parantaisivat opiskelijoiden hyvinvointia - Jobimedia

Lue Facebookissa

Hyvää tekevää taidetta seurakuntakodin ikkunoissa

07.06.2021

"Uusia asiakkuuksia on tullut paljon, erityisesti lapsiperheiden osalta. Vanhemman tai vanhempien lomautukset sekä pienyrittäjien vaikeudet näkyvät työssämme", kertoo diakoniajohtaja Pasi Nieminen Porvoon tilanteesta. Jutussa myös tärkeää YV-asiaa!


POR­VOO Por­voon suo­ma­lai­sen seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­joh­ta­ja Pasi Nie­mi­nen sa­noo Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen jat­ku­van ke­sän yli.