DTL: Kirkon neuvotteluissa kaikki isot asiat ja niiden myötä koko sopimuspaketti on edelleen auki. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen viimeinen voimassaolopäivä on huomenna 31. tammikuuta. Jos uutta sopimusta ei synny, siirrytään sopimuksettomaan tilaan eli vanha sopimus on päättynyt eikä uutta ole solmittu. Tällöin noudatetaan vanhan sopimuksen määräyksiä eikä palvelussuhteen ehdot muutu, mutta työrauhavelvoite ei ole enää voimassa.

ti 30. tammikuuta 2018 15.14.42

Kirkon neuvotteluissa kaikki isot asiat ja niiden myötä koko sopimuspaketti on edelleen auki. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen viimeinen voimassaolopäivä on huomenna 31. tammikuuta. Jos uutta sopimusta ei synny, siirrytään sopimuksettomaan tilaan eli vanha sopimus on päättynyt eikä uutta ole solmittu. Tällöin noudatetaan vanhan sopimuksen määräyksiä eikä palvelussuhteen ehdot muutu, mutta työrauhavelvoite ei ole enää voimassa.