DTL: #kirkolliskokous keskushallinnon raportissa kerrottiin, että Tuomiokapituleissa on töissä 130 henkilöä. Heistä kuudella on perusosaaminen myös diakoniasta ja se myös heidän tehtävänkuvassa. Olisiko liikaa, että kirkon keskeistä osaamista, diakonian, löytyisi kaikista kapituleista?

ti 7. toukokuuta 2019 11.30.26

#kirkolliskokous keskushallinnon raportissa kerrottiin, että Tuomiokapituleissa on töissä 130 henkilöä.
Heistä kuudella on perusosaaminen myös diakoniasta ja se myös heidän tehtävänkuvassa. Olisiko liikaa, että kirkon keskeistä osaamista, diakonian, löytyisi kaikista kapituleista?