JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Lue Facebookissa

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Lue Facebookissa

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Lue Facebookissa

DTL: JUKOn luottamusmieskurssilla Tampereella Meilahden srk:n khra Hannu Ronimus kertoi kokemuksia moduulityöaikakokeilusta. Ronimuksen mukaan työaikakokeilu edellyttää paikallisuuden huomioimista, yhteistä pohdintaa, valmistelua ja kehittämistyötä, koska moduulimalli antaa tietyt raamit, joiden sisälle jää paljon sovittavaa. Tavoitteena on, että malli lisää työyhteisössä oikeudenmukaisuutta, reiluutta ja läpinäkyvyyttä.

10.04.2018

JUKOn luottamusmieskurssilla Tampereella Meilahden srk:n khra Hannu Ronimus kertoi kokemuksia moduulityöaikakokeilusta. Ronimuksen mukaan työaikakokeilu edellyttää paikallisuuden huomioimista, yhteistä pohdintaa, valmistelua ja kehittämistyötä, koska moduulimalli antaa tietyt raamit, joiden sisälle jää paljon sovittavaa. Tavoitteena on, että malli lisää työyhteisössä oikeudenmukaisuutta, reiluutta ja läpinäkyvyyttä.