Diakonisen hoitotyön perusteet ja käytäntö – Dialogi

pe 2. lokakuuta 2020 12.28.30

Diakonisen hoitotyön perusteet ja käytäntö -kirja on julkaistu verkossa. Kirja etenee diakonisen hoitotyön historian, käsitteiden määrittelyn, koulutuksen ja erilaisten urapolkujen kautta diakonisen hoitotyön monipuolisiin käytännön kuvauksiin. Hoito- ja diakoniatyötä tarkastellaan erilaisissa toimintaympäristöissä ja kohtaamistilanteissa. Kirjan ovat toimittaneet Päivi Thitz, Mikko Malkavaara, Lea Rättyä ja Minna Valtonen. Kirjoittajina on joukko diakoniaan ja diakoniseen hoitotyöhön perehtyneitä asiantuntijoita. Linkki verkkojulkaisuun: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/345797/DIAK_Opetus_6_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y.


Diakonisessa hoitotyössä edistetään kokonaisvaltaisesti terveyttä ja hyvinvointia. Siinä vahvistetaan toivon näköaloja ja ihmisen omia voimavaroja. Tässä julkaisussa kuvataan diakonisen hoitotyön…