Kutsumus vakituisesti, työtä määräaikaisesti - Jobimedia

Lue Facebookissa

Kun ukrainalaiset tulivat – Case Riihimäki diakoniatyöntekijän silmin - Jobimedia

Lue Facebookissa

Hyvinvointialueet & SOTE-sopimus | Sote-alan ammattilaisille uusia palkkaryhmiä

Lue Facebookissa

Diakonisen hoitotyön perusteet ja käytäntö – Dialogi

02.10.2020

Diakonisen hoitotyön perusteet ja käytäntö -kirja on julkaistu verkossa. Kirja etenee diakonisen hoitotyön historian, käsitteiden määrittelyn, koulutuksen ja erilaisten urapolkujen kautta diakonisen hoitotyön monipuolisiin käytännön kuvauksiin. Hoito- ja diakoniatyötä tarkastellaan erilaisissa toimintaympäristöissä ja kohtaamistilanteissa. Kirjan ovat toimittaneet Päivi Thitz, Mikko Malkavaara, Lea Rättyä ja Minna Valtonen. Kirjoittajina on joukko diakoniaan ja diakoniseen hoitotyöhön perehtyneitä asiantuntijoita. Linkki verkkojulkaisuun: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/345797/DIAK_Opetus_6_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y.


Diakonisessa hoitotyössä edistetään kokonaisvaltaisesti terveyttä ja hyvinvointia. Siinä vahvistetaan toivon näköaloja ja ihmisen omia voimavaroja. Tässä julkaisussa kuvataan diakonisen hoitotyön…