Miksi kirkko ei saa vaieta köyhyydestä yhteiskunnassa? | Turun ja Suomen Arkkipiispa

Lue Facebookissa

"Jag gillar att som diakoniarbetare få använda min breda kompetens inom sociologi, socialpolitik, teologi, lagstiftning och peda...

Lue Facebookissa

"Minulla on monipuolista osaamista diakoniatyöstä sekä muutenkin sote-alalta. Parasta työssäni on erilaisten ihmisten kohtaamine...

Lue Facebookissa

Diakoninen ryhmätoiminta toisen asteen opiskelijoiden tukena - Diakonia+

14.08.2023

Lohjan seurakunnan diakoniatyö toteutti keväällä 2023 toisen asteen opiskelijoille suunnatun ryhmän mielenterveyden ja elämänhallinnan taitojen edistämiseksi. Diakoninen kohtaaminen vaikutti vastaavan nuorten tarpeisiin tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi omana itsenään. #diakonia #kohtaaminen


Lohjan seurakunnan diakoniatyö toteutti keväällä 2023 toisen asteen opiskelijoiden mielenterveyttä ja elämänhallinnan taitoja edistävän ryhmätoiminnan. Ryhmä toteutettiin Mielenterveyden kättä soveltaen. Läsnä oleva ja kiireetön kuuntelu nuorille tutussa ympäristössä vaikutti edes...