JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Lue Facebookissa

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Lue Facebookissa

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Lue Facebookissa

Auttamishankkeet suosituimpia Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa

10.02.2021

Diakonian hankkeet kärjessä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan osallistavassa budjetoinnissa. Seurakunta kokeili kunnista tuttua osallistavaa budjetointia, jossa hämeenlinnalaisilla oli mahdollisuus kertoa, mihin tarkoitukseen he haluaisivat seurakunnan panostavan lisärahoitusta. Suosituimmat hankkeet olivat paikallisen ruoka-apuverkoston toiminnan tukeminen sekä diakonian taloudellinen auttaminen. Hämeenlinnalaisten vastaukset näyttäisivät vahvistavan myös ajatusta siitä, että kun ympäripyöreän "kirkon auttamistyön" sijaan seurakuntalaisilta kysytään mielipidettä konkreettisista diakonisista auttamistavoista, kannatetaan niitä vahvasti.


Ylivoimaisesti eniten ääniä saivat ruokajakelu ja auttamistyö. Hyvän Tahdon Ruokajakelun lisärahoitus sai ääni...