Asiakaskyselyiden mukaan diakoniatyöntekijät reagoivat nopeasti, joustavasti ja monimuotoisesti. Ihmiset kokevat tulleensa kuull...

su 22. toukokuuta 2022 09.58.29

Asiakaskyselyiden mukaan diakoniatyöntekijät reagoivat nopeasti, joustavasti ja monimuotoisesti. Ihmiset kokevat tulleensa kuulluiksi ja autetuiksi. Mutta he eivät silti koe, että evankelis-luterilainen kirkko olisi köyhien ja syrjäytyneiden oikeuksien puolustaja. Tärkeä viesti, joka on syytä kuulla ja johon tulee vastata!

Diakoniajohtaja Seppo Sulkko esitteli Bikva-menetelmällä tehtyjä asiakashaastatteluja Kirkkopäivien Keitä ovat diakoniatyön asiakkaat -ohjelmaosiossa. #kirkkopäivät #yhdessä2022 #kirkkopalvelut #diakonia