Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen pahentaa kuntien ja hyvinvointialueiden työvoimapulaa

Lue Facebookissa

Lakiesitykset | Toimeentulotuen saajien asumismenojen tiukennus tyrmätään lausuntokierroksella

Lue Facebookissa

Akava: Työmarkkinoiden kriisiytyminen pitää välttää – ehdotamme sopimisen tietä maan hallitukselle

Lue Facebookissa

Ammatillisen identiteetin rakentuminen ja kasvu työnohjauksessa – Dialogi

18.01.2021

Ammatillisen identiteetin rakentuminen alkaa jo opiskeluaikana ja jatkuu työelämässä. Keskeistä on yhteys toisiin ihmisiin, joiden kanssa voi peilata ammatillisuuttaan. Oman alan ammattiliitto mahdollistaa kohtaamisia, tietoa ja kokemuksia oman ammatillisuuden kasvuksi. Diakoniakoulutetulle Diakoniatyöntekijöiden Liitto antaa tukipilarit työlle ja ammatilliselle kasvulle, kts. www.dtl.fi/jaseneksi.


Ammatti-identeetti rakentuu dialogista, reflektiivisyydestä ja asiantuntijuudesta. Niitä voidaan vahvistaa työnohjauksessa.