Kolumni: Kultaisesta häkistä löysään hirteen? - Jobimedia

Lue Facebookissa

Ota varaslähtö Vappuun AKYn perinteisellä vappupuurolla! Lue lisää: https://aky.fi/tapahtumat/ Pyydä ilmoittautumislinkki toimi...

Lue Facebookissa

Nämä opinnäytetyöt tuovat uusia ideoita ja kehittävät työelämää - Jobimedia

Lue Facebookissa

Ammatillisen identiteetin rakentuminen ja kasvu työnohjauksessa – Dialogi

18.01.2021

Ammatillisen identiteetin rakentuminen alkaa jo opiskeluaikana ja jatkuu työelämässä. Keskeistä on yhteys toisiin ihmisiin, joiden kanssa voi peilata ammatillisuuttaan. Oman alan ammattiliitto mahdollistaa kohtaamisia, tietoa ja kokemuksia oman ammatillisuuden kasvuksi. Diakoniakoulutetulle Diakoniatyöntekijöiden Liitto antaa tukipilarit työlle ja ammatilliselle kasvulle, kts. www.dtl.fi/jaseneksi.


Ammatti-identeetti rakentuu dialogista, reflektiivisyydestä ja asiantuntijuudesta. Niitä voidaan vahvistaa työnohjauksessa.