JUKO | Valtiosektorin neuvottelupäälliköksi Akavan Erityisalojen johtava työmarkkinalakimies Kari Eskola

Lue Facebookissa

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Lue Facebookissa

Eläkkeelläkin kollegoiden välinen yhteys on tärkeää - Jobimedia

Lue Facebookissa

AKI-liitot: Heikentääkö kirkko yhteistoimintaa?

08.05.2023

Turussa kokoontuva kirkolliskokous saa käsiteltäväkseen lakiesityksen kirkon yhteistoimintalaiksi. Esityksen ongelmallinen kohta on rajaus, jonka mukaan lakia sovellettaisiin vain niihin seurakuntiin, joissa on vähintään 20 työntekijää säännöllisesti. Tällöin yli puolet seurakunnista jäisi lain soveltamisalan ulkopuolelle. Kuntien ja valtion yhteistoimintalaeissa ei ole tällaista soveltamisrajausta.


Kirkon yhteistoimintalain esityksen soveltamisalaraja 20 työntekijään on ongelmallinen.