Akavan hallitus: Osaamisen, kasvun ja turvallisuuden edellytyksiä vahvistettavaa

ke 27. huhtikuuta 2022 15.46.36

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on muuttanut ulko- ja turvallisuuspoliittisia asetelmia nopeasti ja syvästi. Uudella tilanteella on suuria vaikutuksia Suomen turvallisuuteen ja talouteen. Ne ovat näkyvissä jo nyt ja jatkuvat vuosia eteenpäin. Paluuta totuttuun ei ole, joten meidän on panostettava uudessa tilanteessa toimimiseen samalla, kun rakennamme edellytyksiä tulevalle menestykselle, todetan Akavan hallituksen kannanotossa.


Akavan hallitus korostaa yhteisessä kannanotossaan, että on tärkeää vahvistaa osaamisen, kasvun ja turvallisuuden edellytyksiä. Kannanotossa nostetaan esiin huoli julkisen talouden tilanteesta ja Suomen maariskin muuttumisesta ja painotetaan hyvän yhteistyön merkitystä turvallisuuden ja kri...