Kirkon palkat nousevat helmikuussa – tarkista palkkalaskelmasi! - Jobimedia

Lue Facebookissa

Kutsumus vakituisesti, työtä määräaikaisesti - Jobimedia

Lue Facebookissa

Kun ukrainalaiset tulivat – Case Riihimäki diakoniatyöntekijän silmin - Jobimedia

Lue Facebookissa

Akava: Työturvallisuuslakiin tarvitaan säädökset psykososiaalisesta kuormituksesta

08.09.2023

Akava nostaa esiin tärkeän asian, joka koskettaa myös diakoniakoulutettuja eli haitallisen psykososiaalisen kuormituksen. Liiallinen psykososiaalinen kuormitus on yhteydessä alentuneeseen työkykyyn ja koettuun työuupumusriskiin. Ne, joilla työn sisältö, määrä ja intensiteetti ja työajan rajojen hämärtyminen aiheuttavat runsaasti
kuormitusta kokevat muita useammin psyykkisiä oireita ja työkykynsä heikentyneeksi sekä muita useammin oman työuupumusriskinsä suureksi. Nykyisessä työturvallisuuslaissa tätä ei ole huomioitu riittävästi ja siksi se tarvitsee korjauksia.


Akavan mukaan työturvallisuuslakiin tarvitaan säädökset psykososiaalisesta kuormituksesta.