Neuvottelut työaikalain soveltamisalasta keskeytyneet

18.06.2019

Kirkon työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen tulkintaneuvottelut työaikalain soveltamisesta kirkon hengellisessä työssä keskeytyivät 18.6.2019, kun JUKOn ja Kirkon alan unionin neuvottelijat marssivat ulos neuvottelusta. Neuvottelut on keskeytetty toistaiseksi.

 

Näkemyserot työnantajan ja pääsopijajärjestöjen välillä olivat edelleen ylitsepääsemättömät. Työnantajapuoli katsoi, että uutta työaikalakia tultaisiin kirkon hengellisessä työssä soveltamaan korkeintaan ”muutamaan” viranhaltijaan. KiT ei ollut valmis neuvottelemaan siitä, mitä työaikamääräyksiä näihin työaikalain piiriin siirtyviin viranhaltijoihin sovellettaisiin. JUKOn käsityksen mukaan työaikalain piiriin siirtyisi nykyisistä työajattomista viranhaltijoista suurin osa. Työaikalain soveltamisen ulkopuolelle jäisivät vain ne viranhaltijat, jotka voivat päättää työaikansa sijoittelusta ja määrästä kokonaan itse.

 

Työntekijäpuoli poistui neuvottelusta, kun kävi selväksi, ettei Kirkon työmarkkinalaitos ollut valmis neuvottelemaan työaikaan siirtyviä koskevista sopimusmääräyksistä.