Kunta-alalle uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto sekä lakkovaroitus

15.03.2022

JUKO, JHL ja Jyty jättivät Oulua ja Turkua koskevan lakkovaroituksen – jo kolmas lakkovaroitus kunta-alan sopimusneuvotteluissa

JUKOn, JHL:n ja Jytyn tähän mennessä jättämien lakkovaroitusten piirissä on noin 40 000–50 000 kunta-alan palkansaajaa. Työtaistelutoimilla järjestöt pyrkivät vauhdittamaan virka- ja työehtosopimusneuvotteluja neuvottelutulokseen pääsemiseksi. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala ryhtyi sovittelemaan sopimuskiistaa heti ensimmäisen lakkovaroituksen jälkeen maanantaina 7. maaliskuuta.

Kunta-alan palkansaajien pääneuvottelujärjestöt JUKO ja JAU (JHL ja Jyty) ovat jättäneet Oulun ja Turun kaupunkeja koskevan lakkovaroituksen Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle ja valtakunnansovittelijalle.

Kaksipäiväisen lakon Oulussa ja Turussa on määrä alkaa keskiviikkona 6. huhtikuuta klo 00.01 ja päättyä torstaina 7. huhtikuuta klo 23.59. Lakkoon ryhdytään, jos osapuolet eivät ole päässeet sopuun ennen tätä.

Työtaistelutoimilla palkansaajajärjestöt pyrkivät vauhdittamaan virka- ja työehtosopimusneuvotteluja, jotta neuvottelutulokseen päästäisiin. Työriidan sovittelu jatkuu valtakunnansovittelijan johdolla.

Lakkovaroitus koskee kaikkia kunta-alan sopimuksia: kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), SOTE-sopimusta, opetushenkilöstön (OVTES), tuntipalkkaisten (TTES), lääkärien (LS) ja teknisten (TS) sopimuksia. Lisäksi lakkovaroitus koskee JHL:n ja Jytyn osalta kuntien omistamissa yhtiöissä noudatettavaa AVAINTES-sopimusta.

Kyseessä on jo kolmas JUKOn, JHL:n ja Jytyn ilmoittama kaksipäiväinen lakkovaroitus kunta-alan sopimusneuvotteluissa. Ensimmäinen lakkovaroitus koski lakkoa Jyväskylässä ja Rovaniemellä 23.–24. maaliskuuta. Toinen lakkovaroitus koski puolestaan lakkoa Tampereella ja Kuopiossa 29.–30. maaliskuuta.

Lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

JUKOn, JHL:n ja Jytyn tähän mennessä jättämien lakkovaroitusten piirissä on noin 40 000–50 000 palkansaajaa.

Uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalle

Seitsemän vuorokautta kestävä ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa maanantaina 21. maaliskuuta kello 00.01. ja päättyy sunnuntaina 27. maaliskuuta 23.59.

Edellinen, koko kunta-alaa koskeva seitsemän vuorokautta kestänyt ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi sunnuntaina 13. maaliskuuta.

Järjestöt joutuvat turvautumaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon, koska sovittelusta huolimatta kunta-alan neuvottelut eivät ole edenneet.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee seuraavia sopimusaloja: kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES, kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES, kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS, kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES ja sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus.

Kunta-alan sopimusten viranhaltijat eivät kuulu kiellon piiriin. Kiellon ulkopuolelle rajataan myös työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.