Kirkon työmarkkinalaitokselta ohje järjestelyerällä toteutettavasta palkantarkistuksesta

06.06.2019

Kirkon työmarkkinalaitos on julkaissut päivitetyn ohjeen 1.1.2020 maksuun tulevasta järjestelyerällä toteutettavasta palkantarkistuksesta. Kirkon virka-ja työehtosopimuksen mukaan paikallinen järjestelyerä käytetään yleisessä pakkausjärjestelmässä olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden henkilökohtaiseen tai tehtäväkohtaiseen palkanosaan tai sovitussa suhteessa molempiin palkanosiin. Tehtäväkohtaiseen palkanosaan järjestelyerää voidaan käyttää esimerkiksi tarkistamalla vaativuusryhmää. Järjestelyerän ensisijainen tavoite on kehittää paikallisia palkkausjärjestelmiä sekä korjata paikallisia palkkausepäkohtia. Kirkon työmarkkinalaitoksen ohje kokonaisuudessaan löytyy tästä linkistä.