Kirkon neuvottelut katkesivat

01.02.2018

Tammikuun aikana on käyty virka- ja työehtosopimusneuvotteluja työnantajia edustavan Kirkon työmarkkinalaitoksen ja palkansaajia edustavien pääsopijajärjestöjen JUKOn, Kirkonalan Unionin ja Kirkon Alojen välillä.

Neuvotteluissa on käsitelty työaikakysymyksiä, yhteistoimintasopimusta, joitain tekstikohtia ja myös palkankorotuksia. Toistaiseksi neuvottelut ovat edenneet hitaasti ja osapuolten näkemykset tuntuvat olevan varsin kaukana toisistaan. Tiistaina 31.1. neuvoteltiin pitkälle iltaan, mutta asioiden käsittelyssä ei tapahtunut edistystä. Neuvotteluja ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi jatkaa yölle ja näin kirkon neuvottelut katkesivat. Osapuolet ovat alustavasti sopineet jatkavansa neuvotteluja 7.2.

Koska neuvottelutulos jäi saavuttamatta 31.1. klo 24 mennessä, Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen voimassaolo päättyi. Tämä tarkoittaa sitä, että siirrytään sopimuksettomaan tilaan eli vanha sopimus on päättynyt eikä uutta ole solmittu. Tällöin noudatetaan vanhan sopimuksen määräyksiä eikä palvelussuhteen ehdot muutu, mutta työtaistelutoimenpiteet estävä työrauhavelvoite ei ole enää voimassa.

JUKOn hallitus on koolla torstaina 1.2. Se käsittelee JUKOn kaikkien sopimussektoreiden eli kunnan, valtion, yliopistojen ja kirkon tilannetta.