JUKO: Voimme lisätä paikallista sopimista, jos julkinen sektori panostaa palkkoihin

23.05.2019

Paikallinen sopiminen etenee julkisella sektorilla vain, jos palkkaepäkohtien korjaamiseen ja palkkausjärjestelmien kehittämiseen käytetään rahaa, linjaavat JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen ja toiminnanjohtaja Maria Löfgren.


Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen korostaa, että JUKO voi olla valmis lisäämään paikallista sopimista.

 

”Olemme valmiita lisäämään paikallista sopimista jopa palkkauskysymyksissä, kunhan koko paikallisen neuvottelutoiminnan toimintatapa muuttuu, ja kyseessä ei ole pelkkä säästäminen tai palkkausjärjestelmien kehittämisen kuivaharjoittelu. Onnistuminen edellyttää paikalliselta työnantajalta osaamista, aikaa, luottamusta ja rahaa”, Luukkainen sanoo.

 

Toiminnanjohtaja Maria Löfgrenin mukaan julkisen sektorin työntekijät pitävät tehtävän vaativuuteen ja työssä suoriutumiseen perustuvaa palkkausta oikeudenmukaisena. Sen on oltava jatkossakin julkisen sektorin palkkausjärjestelmien kehittämisen ydin.

 

”Valtiolla ja kunnissa on käynnissä palkkausjärjestelmien uudistaminen ja yliopistoissa viime syksyn uudistuksen toimeenpanovaihe. Tarvitsemme tehtävän vaativuuteen, vastuuseen, osaamiseen ja koulutukseen perustuvia palkkaeroja, jotta voimme tulevaisuudessakin saada töihin osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Näitä kriteereitä on luontevinta arvioida juuri työpaikoilla. Paraskaan palkkausjärjestelmä ei kuitenkaan toimi, jos siihen ei käytetä rahaa”, Löfgren muistuttaa.

 

Henkilöstölle taattava aito vaikutusmahdollisuus

 

Vuosien 2018–2019 virka- ja työehtosopimuksissa on ollut käytössä työpaikoilla jaettavia palkankorotuseriä. Tarkoitus on ollut, että niiden kohdentamisesta sovittaisiin henkilöstön kanssa.

 

”Nyt on kuitenkin selvästi nähty, että tämä ei onnistunut. Esimerkiksi kunta-alan pääluottamusmiehet kertoivat kyselyssämme, että yksimielisyys ei toteutunut täysin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisen järjestelyerän jaossa. Noin 40 prosenttia vastanneista kertoi, että henkilöstön vaikutusmahdollisuus toteutui korkeintaan jossain määrin. Jos siis työnantajat saavat yksin päättää, miten paikalliset palkankorotuserät jaetaan, heidän ei kannata lähteä aitoon neuvotteluun. Tähän onkin ensi kevään neuvottelukierroksella saatava muutos”, Maria Löfgren toteaa.

Nykyisissä palkkausjärjestelmissä on kehitettävä myös esimiesten palkkoja.

”Jos esimiesten palkkoja ei nosteta tehtävän vaativuutta vastaaviksi, silloin ei myöskään tunnusteta esimiesten avainroolia koko työyhteisön ja tuloksen tekemisen kannalta. Lisäksi syntyy tulppa, joka estää työntekijöiden palkkojen kehittämisen”, Olli Luukkainen toteaa.

 

Paikallinen sopiminen on myös esillä JUKOn liittokokouksessa torstaina 23.5.

 

 

Lisätiedot:

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

puheenjohtaja Olli Luukkainen
p. 0500 652872, olli.luukkainen@oaj.fi, Twitter: @OlliLuukkainen

 

toiminnanjohtaja Maria Löfgren
p. 040 568 2798, maria.lofgren@juko.fi, Twitter: @marialofg