JUKO: Kunta-alalle toistaiseksi voimassa oleva ylityö- ja vuoronvaihtokielto

14.04.2022

Nyt jo neljännen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tavoitteena on vauhdittaa kuntasektorin jumiutuneita virka- ja työehtoneuvotteluja. Myös JHL ja Jyty ovat ilmoittaneet vastaavasta painostustoimesta. Neuvottelujen pattitilannetta ratkomaan on asetettu sovittelulautakunta.

Akavalaisia asiantuntijoita ja esihenkilöitä edustava Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on julistanut koko kunta-alaa koskevan toistaiseksi voimassa olevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Nyt jo neljännen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon tavoitteena on vauhdittaa kuntasektorin jumiutuneita virka- ja työehtoneuvotteluja.

Maanantaina 18. huhtikuuta alkava, toistaiseksi voimassa oleva kielto koskee JUKOn osalta seuraavia sopimusaloja:

  • kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
  • kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
  • kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
  • sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu kunta-alan sopimusten viranhaltijat ja työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle sekä sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.