JUKO, JHL ja Jyty julistavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kunta-alalle – Tavoitteena vauhdittaa keskeytettyjä kunta-alan neuvotteluja

02.03.2022

Kunta-alan pääneuvottelujärjestöt JUKO ja JAU (JHL ja Jyty) julistavat kunta-alalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Kiellolla järjestöt haluavat vauhdittaa maanantaina 28. helmikuuta keskeytyneitä kunta-alan sopimusneuvotteluja. 

Kunta-alaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa maanantaina 7.3. kello 00.01. Kielto on voimassa seitsemän vuorokautta ja päättyy sunnuntaina 13.3. kello 23.59.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto tulee voimaan seuraavilla sopimusaloilla: kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES, kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES, kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS, kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES ja sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus.

Rajaukset

Kunta-alan viranhaltijat rajataan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle.

Kiellon ulkopuolelle rajataan myös työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.  

Moniammatilliset palveluketjut keskiössä
JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ) korostaa myös moniammatillisten palveluketjujen toimivuuden tärkeyttä.
 
- Näissä neuvotteluissa on ratkaistava, miten kaikkiin julkissektorin palveluihin saadaan riittävästi osaajia ja miten nykyiset ammattilaiset jaksavat vaativassa työssään työn sisällöllisten ja määrällisten haasteiden uhatessa kasvaa vielä entisestään.
 
- Monia arkeamme turvaavia palveluita hoitaa useiden ammattilaisten yhdistelmä mm. kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja sote-alalla, jotka muodostavat katkeamattoman palveluketjun. Jos tätä työtä ei tehdä, tai ketjusta puuttuu yksi osa, näkyy se jo nyt lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointina. Siksi kunta-alalle tarvitaan koko palveluketjua arvostavia ratkaisuja ja kunnollisia palkankorotuksia, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine tähdentää kaikkien julkisten palvelujen merkitystä.
 
- Kysymys on hyvin pitkälle siitä, että saamme kuntoon esimerkiksi sote-alojen, varhaiskasvatuksen, kouluissa työskentelevien ja näitä tukevien tukipalvelujen henkilöstön palkkauksen ja työolot. Kunta-alan eri sektoreilla työskentelee iso määrä ammattilaisia, jotka tekevät vaativaa ja tärkeää työtä, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima perustelee päätöstä.