Jokainen irtisanottu on liikaa!

09.09.2022

Yhteisissä palveluissa käytiin pitkä ja kuluttava tuotannollis-taloudellinen YT-prosessi. Kirkon piirissä tämän mittaluokan neuvotteluja ei ole aikaisemmin käyty. Neuvotteluissa henkilöstöedustajat esittivät realistisia vaihtoehtoja rakenteellisen alijäämän ratkaisemiseksi ilman irtisanomisia. Siksi jokainen irtisanomispäätös on pettymys. Irtisanominen rikkoo luottamuksen syvällä tavalla. Irtisanomiset ovat yritysmaailmassa realiteetti, mutta kirkon voisi olettaa etsivän arvojensa mukaisia kestäviä ratkaisuja.

Näin iso säästötarve ei synny hetkessä. Vastuullinen taloudenpito edellyttää suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Silloin rakenteellisissa ratkaisuissa on paremmin mahdollista ottaa huomioon muuttuvia tekijöitä kuten eläköitymiset ja etsiä uusia tulonlähteitä. Kaikki sitouttaen ratkaisut rakentavat taloudellisesti ja psyko-sosiaalisesti vahvaa tulevaisuutta kirkolle helsinkiläisten parhaaksi.

Kirkko Helsingissä tarvitsee jäseniä, yhteisö ei ole muuten yhteisö. Jäsenmäärällä on myös taloudellista merkitystä. Nämä päätökset vaikuttavat monin tavoin myös jäsenistöön. Tämän syksyn seurakuntavaalit ovat suunnannäyttäjä kirkon tulevaisuudelle Helsingissä.

Jokaisen irtisanotun kohdalla on kokonainen tarina. Viimeiset viikot Yhteisten palveluiden kaikki 400-500 työntekijää ovat pelänneet oman työpaikkansa ja tulevaisuutensa puolesta. Yhteisissä palveluissa tehdään hyvin monenlaista erityisosaamista vaativaa kirkon työtä tässä kaupungissa ja erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Sitä kautta myös moni helsinkiläinen on pelännyt ja jännittänyt viimeiset kuukaudet, ovatko ”omat kirkonkasvot” enää ensi viikolla olemassa. Joillekin nämä ”kasvot” on myös ainut turvallinen ja luotettu keskustelukumppani koko elämässä. Ymmärsikö työnantaja kaikin osin, mihin ryhtyi käynnistäessään YT-prosessin?

Yhteisten palvelujen TUTA YT-neuvottelut käytiin kunnioittavassa hengessä. Kiitos tästä työnantajien edustajille ja muille henkilöstöedustajille! Jaoimme työnantajan kanssa monta tulevaisuuden näkyä kirkosta, mutta yhteistä ymmärrystä keinoista tavoitteiden saavuttamiseen ei kaikilta osin saavutettu. Siitä huolimatta neuvotteluilla oli merkittävä vaikutus lopputulokseen. Neuvottelut olivat iso paikallinen ponnistus ammattiliitoille.

Työnantaja on nyt päätökset tehnyt. Toivomme, että henkilöstöedustajien eriävässä mielipiteessä esittämiä talouden tasapainottamisen vaihtoehtoja lähdetään jatkotyöstämään, jotta pahin skenaario, jossa kolmen vuoden päästä ollaan jälleen TUTA YT-neuvotteluissa, ei toteudu.

Helsingin seurakuntayhtymän pääluottamusmiehet

Helsingin seurakuntayhtymän yhteisissä palveluissa on muun muassa sairaalapapit, perheneuvonta, kasvatus, oppilaitos – ja vankilatyö, erityisnuorisotyö, yhteinen diakonia, palveleva puhelin, hautausmaat, kiinteistö osasto, henkilöstö- ja muu yhteinen hallinto, keskusrekisteri, projektien hallinta.