Dtl:n edustajisto: Aktiivimalli ja työllistäminen huomioitava seurakunnissa

25.05.2018

Diakoniatyöntekijöiden Liiton edustajiston kannanotto.

 

Aktiivimalli ja työllistäminen huomioitava seurakunnissa

Viimeisen kymmenen vuoden aikana diakonian virkoja on jätetty täyttämättä liki sata ja yksistään viimeisen vuoden aikana kuusitoista. Diakoniatyöntekijöiden työttömyys on noussut neljään prosenttiin. Koska työn määrä ei ole vähentynyt, lähentelee diakoniatyöntekijöiden kuormitus kohtuuttomuutta. Tähän on puututtava. On tärkeää, että diakonian virat säilytetään ja että erityisesti kasvavilla alueilla avataan uusia diakonian virkoja ja luodaan näin pysyviä työpaikkoja. Diakonia on kirkon ydintehtäviä, ja sitä varten tulee olla riittävät resurssit.

Vakituisten virkojen täyttämisen lisäksi seurakuntien tulee palkata lyhyihinkin sijaisuuksiin työtön diakoniatyöntekijä. Näin kirkko kantaa vastuuta työttömäksi jääneistä työntekijöistään ja mahdollistaa siten myös työttömyysetuuden säilymisen täysimääräisenä. Lyhyihinkin sijaisuuksiin palkkaaminen auttaa koko työyhteisöä työtehtävien hoitamisessa ja työssä jaksamisessa. Lisäksi lyhyetkin työllistämisjaksot auttavat kirkon työntekijää säilyttämään yhteyden seurakuntatyöhön ja työyhteisöön sekä edistää edelleen työllistymistä aktiivimallin tavoitteiden mukaisesti.

 

Diakoniatyöntekijöiden Liiton edustajisto

Loimaan Evankelisessa Kansanopistossa 25.5.2018

 

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tiina Laine 0102190303, tiina.laine@dtl.fi, puheenjohtaja Saara Huhanantti 050 4112 675, saara.huhanantti@evl.fi

 


Diakoniatyöntekijöiden Liitto (Dtl) on diakonian ja kirkon kansainvälisen työn asiantuntijoiden akavalainen ammattiliitto. Dtl:n edeltäjä, Suomen Kirkon Sisarliitto perustettiin 15.6.1958 Loimaan Evankelisessa Kansanopistossa pidetyn Suomen diakonissalaitosten liiton sisarkokouksen yhteydessä. Liitto perustettiin yhdistämään kirkkomme diakonissoja sekä edistämään koulutusta, palvelussuhdeasioita ja seurakunnissa tehtävää diakoniatyötä. Vuonna 1990 Suomen Kirkon Sisarliitto muutti nimensä Diakoniatyöntekijöiden Liitoksi ja 1991 Suomen Diakonien Liitto sulautui Diakoniatyöntekijöiden Liittoon. Diakoniatyöntekijöiden Liitto on ollut keskusjärjestö Akavan jäsen vuodesta 1973.