Akava: Palkka-avoimuuden edistäminen seuraavaan hallitusohjelmaan

02.04.2019

Akava pitää tärkeänä, että palkka-avoimuutta vahvistetaan uudistamalla lainsäädäntöä. Tasa-arvolakiin tulee lisätä henkilöstön, henkilöstöedustajan ja yksittäisen työntekijän oikeuksia ja tosiasiallisia mahdollisuuksia lisätä palkkatietoutta ja puuttua tehokkaammin palkkasyrjintään.

Palkka-avoimuutta selvittäneen työryhmän raportti julkaistiin tänään. Se luo katsauksen lainsäädännön muutostarpeisiin ja kokoaa työryhmässä esitetyt kehittämisehdotukset, mutta ei sisällä linjauksia jatkotyötä varten.

Muutostarpeet kohdistuvat ensisijaisesti tasa-arvolain mukaisiin tasa-arvosuunnitelmiin ja palkkakartoituksiin sekä palkkasyrjintään. Syrjimättömyys ei toteudu eikä yksilöllä ole riittävää oikeussuojaa, ellei hänellä ole oikeutta saada salassapitovelvoitteella verrokin tai verrokkien palkkatietoja palkkasyrjintää epäillessä. Nykyisen lainsäädännön mukaiset prosessit eivät ole riittäviä.

– Palkkakartoituksella ei päästä pureutumaan samanarvoista työtä tekevien palkkaeroon, selittymättömään palkkaeroon. Palkkaeroja tulee kyetä analysoimaan nykyistä matalammalla kynnyksellä ja kaikkien palkanosien on oltava syrjimättömiä, sanoo työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko Akavasta.

Savinko muistuttaa, että yksittäisen työntekijän mahdollisuudet selvittää mahdollista palkkasyrjintää ovat vähäiset. Henkilöstöedustajan avulla on mahdollista saada tasa-arvovaltuutetun kautta verrokkityöntekijän palkkatiedot. Kaikilla työpaikoilla ei kuitenkaan ole henkilöstöedustajaa ja nykyinen prosessi palkkasyrjintäepäilyn todentamiseksi on yksilön kannalta raskas eikä syrjimättömyys toteudu.

– Ellei nykyistä tasa-arvolakia uudisteta ja luoda matalan kynnyksen oikeussuojan välineitä, ne jäävät puutteellisiksi työvälineiksi. Palkka-avoimuuden vahvistaminen lisää yleistä palkkatietämystä, mahdollistaa palkkasyrjintään puuttumisen ja luo mahdollisuuksia korjata perusteettomia sukupuolesta johtuvia palkkaeroja.

Ministeri Annika Saarikon asettama palkka-avoimuustyöryhmä julkaisi tänään loppuraportin. Työryhmän tavoitteena oli muutostarpeiden tarkastelu sekä valmistella jatkotyöskentelyä varten johtopäätökset ja linjaukset jatkotyössä hyödynnettäväksi. Hallituksen eron vuoksi loppuraportissa ei ole käsitelty näitä, vaan sihen on koottu osapuolten näkemykset lainsäädännön muutostarpeista sekä työryhmässä esitetyt kehittämisehdotukset. Työryhmä hyödynsi työssään selvityshenkilö Maarianvaaran selvitystä palkka-avoimuudesta.

Tutustu Palkka-avoimuustyöryhmän loppuraporttiin.