Akava hyväksyy työmarkkinakeskusjärjestöjen esityksen maan hallitukselle työllisyyden, toimeentulon ja yritystoiminnan turvaamiseksi

18.03.2020

Työmarkkinajärjestöt ovat valmistelleet maan hallituksen pyynnöstä nopealla aikataululla poikkeustilanteeseen liittyviä toimenpiteitä ja työlainsäädännön muutoksia. Akavan hallitus käsitteli esitystä ja koronaviruksesta aiheutunutta kriisiä ylimääräisessä kokouksessaan.
– Akavan hallitus hyväksyi esityksen määräaikaisista tarvittavista toimista. Järjestöt ovat yhdessä tehneet esityksen maan hallitukselle, joka jatkaa lainsäädännön valmistelua ja käyttöönottoa mahdollisimman nopeasti, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.
– Vetoan vahvasti, että yhteiskuntavastuuta kannetaan poikkeuksellisen laajasti. Tässä tilanteessa olisi hyvä, että yrityksissä mietitään esimerkiksi osinkojen maksun keskeyttämistä ja niiden ohjaamista yritysten talouden vahvistamiseen ja työpaikkojen säilyttämiseen. Nyt on tehtävä kaikkemme ja osakkeenomistajien olisi myös osallistuttava, Fjäder jatkaa.    
Taloustilanne synkkenee nopeasti
– Olemme jo taantumassa. Pandemia uhkaa tänä vuonna johtaa 4–5 prosentin suuruiseen kokonaistuotannon supistumiseen. Ajat ovat niin epätavalliset, että ne vaativat nopeita ja ennennäkemättömiä toimia. Se on ainoa keino jarruttaa työttömyyden nousua ja terveiden yritysten ajautumista konkursseihin. Tämä koskettaa jokaista suomalaista, sanoo Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen.
Työtä tehdään poikkeusoloissa
Koronaviruksesta aiheutunut kriisi ja käytössä olevat poikkeustoimet vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan. Akavan hallitus korostaa että, suomalaisten on pidettävä huolta ja tuettava toisiaan. Monien alojen työntekijät jatkavat työtään poikkeusoloista huolimatta, jotta yhteiskunta toimii mahdollisimman sujuvasti.
– Poliisi turvaa suomalaisten turvallisuutta kaikkina aikoina, myös poikkeusoloissa. Suomalaiset ovat ymmärtäneet hyvin tilanteen vakavuuden. Nyt on tärkeää noudattaa ohjeita ja säilyttää maltti, jotta pystymme keskittämään voimavarat kriittisimpiin tehtäviin, sanoo Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL:n puheenjohtaja Jonne Rinne.
– Lääkärit ja terveydenhuollon henkilökunta ovat valmiina hoitamaan tämänkin epidemian. Ammattilaisten osaaminen ja suojavarusteet ovat kunnossa. Uusi, raju virus osoittaa myös lääketieteellisen tutkimuksen merkityksen. Laboratoriotestit, viruslääkkeet ja rokote ovat intensiivisen tutkimuksen kohteena, jatkaa Suomen Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki.
– Yhteiskunnan toiminnan turvaamiseksi on näissä poikkeusoloissa varmistettava opiskelun jatkuminen. Nuorimpien ja haavoittuvimpien on oltava yhteisen huolenpitomme keskiössä. Koko opetusväki käyttää kaikki voimavaransa ja luovuutensa, jotta tämä onnistuu. Varhaiskasvatuksen opettajat turvaavat osaltaan yhteiskunnan toimintojen kannalta aivan välttämättömimpien alojen henkilöstön työssä käymisen eli myös he ovat välttämättömintä henkilöstöä. Osoitetaan kaikki nyt yhteisöllisyyttä, myötäelämistä ja kunnioitusta kaikkia puolestamme toimivia kohtaan, lisää Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.
– Ylemmät toimihenkilöt työskentelevät useissa yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisissä tehtävissä ja toimialoilla. Nyt on tärkeintä turvata henkilöstön työkyky ja yritysten toiminnan jatkuvuus ja sopia laajasti etätöiden tekemisestä kaikissa niissä töissä, joissa se suinkin on mahdollista. Lisäksi työehtosopimukset mahdollistavat varsin laajojen yrityskohtaisten joustojen käyttämisen paikallisesti sopien, sanoo Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki.