Vaali - Val 2018

 

Osallistu, vaikuta, äänestä! - Delta, påverka, rösta!

 

Edustajisto vaalin äänestykseen pääset tästä linkistä tai vasemmalla olevan sivuvalikon Äänestys-linkistä. Valet av representantskapet.
 

Diakoniatyöntekijöiden Liiton edustajiston vaalin ehdokaslistojen yhdistelmä avautuu tästä linkistä. Ehdokkaita vaalissa on 36 ja ehdokasnumerot 2-37. Vaalissa äänioikeutetuille jäsenille lähetetään heidän liitolle ilmoittamaan sähköpostiosoitteen äänestysohjeet maaliskuun alussa. Varsinainen äänestys toteutetaan sähköisesti 14.-21.3.2018.

Äänioikeutettujen kysymykset vaalista ja sähköpostiosoitteen tarkistukset osoitteeseen toimisto@dtl.fi.

Ohjeet ehdokkaiden asettamiseksi Diakoniatyöntekijöiden Liiton edustajiston jäsenten vaaliin 2018
Direktiv för kandidatnominering inför valet av medlemmar till Diakoniarbetarnas förbunds representantskap vid valet 2018.

Edustajisto 2018-2021
 • Liiton ylin päättävä elin, 18 jäsentä ja varajäsenet. Jokaisen hiippakunnan alueelta valitaan vähintään yksi jäsen
 • Hyväksyy liiton toimintasuunnitelman, vahvistaa liiton tilinpäätöksen, valitsee puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet
 • Edustajiston jäsen on näköalapaikalla kirkon työelämän muutoksissa ja sopimusneuvotteluissa sekä tuo paikallistuntemuksen yhteiseen keskusteluun
 • Edustajiston jäsenet valitaan maaliskuussa 2018
Ehdokkaat
 • Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat varsinaiset jäsenet, joiden vuoden 2017 jäsenmaksut on maksettu.
 • Ehdokkaat asettaa valitsijayhdistys, jonka voi muodostaa vähintään kolme liiton äänioikeutettua jäsentä
Valitsijayhdistyksen perustaminen ja ehdokaslista
 • Valitsijayhdistyksen perustamiseen on valmis sopimuslomake
 • Sopimus on samalla valitsijayhdistyksen ehdokaslista
 • Ehdokaslistalla voi olla yksi tai useampi ehdokas, enintään 36 ehdokasta
 • Ehdokas voi olla vain yhden valitsijayhdistyksen ehdokaslistalla
 • Ehdokkaan pitää antaa suostumus ehdokkaaksi asettumisesta
 • Ehdokaslistassa on mainittava ehdokkaan tai ehdokkaiden etu- ja sukunimi, ammatti- tai toiminimike ja kotipaikka sekä hiippakunta, jonka alueella toimii
 • Perustamissopimuksessa tulee määrittää valitsijayhdistykselle tunnus (nimi, josta listan tunnistaa), joka tulee valitsijayhdistyksen ehdokaslistaan
 • Tunnusten lopullisesta hyväksymisestä päättää liiton vaalitoimikunta
Vaaliasiamies
 • Valitsijayhdistyksen on valittava vaaliasiamies
 • Vaaliasiamies toimittaa vaaliasiakirjat liiton vaalitoimikunnalle sähköisellä lomakkeella
 • Vaaliasiamiehenä voi toimia yksi valitsijayhdistyksen jäsenistä tai joku muu liiton äänioikeutettu jäsen, ei kuitenkaan valitsijayhdistyksen asettama ehdokas
 • Sama henkilö voi toimia vaaliasiamiehenä vain yhdessä valitsijayhdistyksessä
Vaalipiiri
 • Edustajiston vaalissa vaalipiirinä on koko maa
 • Vaalijärjestyksen mukaisesti jokaisen hiippakunnan alueelta valitaan vähintään yksi edustaja. Tämän hiippakuntapohjaisen kiintiöinnin johdosta valitsijayhdistykset eivät voi muodostaa vaaliliittoja
Vaaliasiakirjojen toimittaminen
 • Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja toimitetaan sähköisesti ja sen tulee olla vaalitoimikunnalla viimeistään 14.2.2018 klo 12.00.
 • Vaalitoimikunta tarkastaa perustamisasiakirjan ja varaa valitsijayhdistyksen asiamiehelle 14.-16.2.2018 välisen ajan oikaista ja täydentää perustamisasiakirjaa
 • Vaalitoimikunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän ja julkaisee ehdokkaiden nimet liiton verkkosivuilla 19.2.2018
Äänestys
 • Vaali toteutetaan sähköisesti 14.-21.3. Jäsenet saavat äänestämisestä erillisen ohjeen. Vaalissa noudatetaan yhdistyslain 29 §:n 3 mom 2 kohdassa mainittua henkilökohtaisen suhteelisen listavaalin mukaista vaalitapaa
 • Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki varsinaiset jäsenet, joiden osalta vaalia edeltävän vuoden loppuun mennessä erääntyneet jäsenmaksut on maksettu
 • Äänestämisestä annetaan erilliset ohjeet liiton verkkosivuilla ennen vaalia
 • Äänestämällä vaikutat!
Vaalitoimikunta
 • Hallitus asetti 15.9.2017 vaalitoimikunnan, johon valittiin diakonissa Sari Aroheikki, diakoni Sanna Laiho, diakonissa Virpi Liirus-Mäkelä ja diakonissa Terhi Suonsivu. Sihteerinä toimii toimistoassistentti Liisa Rossi. Vaalilautakunnan tehtävänä on vaalin valmistelu ja tuloksen vahvistaminen.
Vaalin tuloksen julkistaminen
 • Tulos julkistetaan 21.3.2018 liiton kotisivuilla.