Kirkon diakoniatyöntekijät saavat kiitosta apua tarvitsevilta - Seurakuntalainen

ons 6 jul 2022 08:14:34

"Asiakkaat kokevat saavansa diakoniatyöntekijöiltä apua joustavasti, luotettavasti ja nopeasti. He myös tuntevat tulleensa kuulluksi ja kohdatuiksi kiireettömässä ilmapiirissä. Moni sanoi, että diakoniatyöntekijät ovat heidän ainoita puolestapuhujiaan", kertoo diakoniajohtaja Seppo Sulkko tekemiensä ryhmähaastatteluiden perusteella.


Diakonian asiakkaat kokevat tulevansa kohdatuiksi ja kuulluiksi. He luonnehtivat saaneensa apua joustavasti ja nopeasti. Diakoniatyö saa paremmat arviot kuin moni yhteiskunnan tarjoama apu.