Ammatillisen identiteetin rakentuminen ja kasvu työnohjauksessa – Dialogi

mån 18 jan 2021 13:29:17

Ammatillisen identiteetin rakentuminen alkaa jo opiskeluaikana ja jatkuu työelämässä. Keskeistä on yhteys toisiin ihmisiin, joiden kanssa voi peilata ammatillisuuttaan. Oman alan ammattiliitto mahdollistaa kohtaamisia, tietoa ja kokemuksia oman ammatillisuuden kasvuksi. Diakoniakoulutetulle Diakoniatyöntekijöiden Liitto antaa tukipilarit työlle ja ammatilliselle kasvulle, kts. www.dtl.fi/jaseneksi.


Ammatti-identeetti rakentuu dialogista, reflektiivisyydestä ja asiantuntijuudesta. Niitä voidaan vahvistaa työnohjauksessa.