Työttömyyskassa Erko nopeuttaa etuusmaksatusta

18.06.2020

Työttömyyskassaan saapuneen noin kymmenkertaisen hakemusmäärän vuoksi Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko on ryhtynyt toimenpiteisiin nopeuttaakseen etuusmaksatusta. Erko on 22.5.2020 lähtien maksanut peruspäivärahan (33,66 €/pv) suuruista ennakkomaksua kokonaan työttömille päivärahan hakijoille, joiden ensimmäisen hakemuksen saapumisesta kassaan on kulunut 33 päivää ja joiden hakemusta ei ole vielä ehditty ottaa normaaliin hakemuskäsittelyyn. Myös jatkohakemus maksetaan ennakkona, kun jatkohakemuksen saapumisesta on kulunut 33 päivää, eikä ensihakemusta ole vielä käsitelty.

Ennakkomaksua maksetaan hakemukseen merkityltä työttömyysajalta työttömälle tai lomautetulle päivärahan hakijalle, joka on ollut työttömyyskassan jäsen vähintään työssäoloehtoon tarvittavan ajan. Lisäksi tarvitaan TE-toimistosta esteetön lausunto.

Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työajalle, tai teet osa-aikatyötä, ennakkomaksua ei pystytä maksamaan. Myös monet muut tilanteet voivat estää ennakon maksamisen. Erkossa selvitetään yhteistyössä maksatusjärjestelmän toimittajan kanssa, kuinka tekniset esteet ennakkomaksun käytössä ratkaistaan.

Ennakkomaksua maksetaan ilman lapsikorotusta. Maksusta ei anneta päätöstä. Kassa lähettää ennakkomaksun yhteydessä verkkoasioinnin kautta tiedoteviestin työttömyysetuuden maksamisesta ennakkona. Maksun määrän voi tarkistaa verkkoasioinnista.

Kirjallinen päätös päivärahan suuruudesta annetaan hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Kassa maksaa päätöksenannon yhteydessä varsinaisen päivärahan ja ennakkona maksetun päivärahan välisen erotuksen. Jos ennakkoa on maksettu liikaa, peritään se takaisin. Jos liikamaksua ei saada perittyä kokonaan varsinaisen hakemuskäsittelyn yhteydessä, liikamaksua voidaan lain mukaan periä myös myöhemmin myönnettävästä etuudesta.

Ennakkoa maksettaessa ei tutkita, miltä päiviltä varsinaisesti on oikeus ansiopäivärahaan, vaan ennakkoa maksetaan suoraan koko hakemukseen merkityltä ajalta. Vasta varsinaisen hakemuskäsittelyn yhteydessä tutkitaan esimerkiksi lomautustilanteessa, mitkä ovat varsinaisia työttömyysetuudella tuettavia päiviä ja annetaan tarvittaessa asiaa koskevat päätökset.


Lisätiedot www.erko.fi