Piispainkokous päivitti suosituksen diakonian virkaan vihkimisestä

25.05.2021

Piispainkokous hyväksyi 25.5.2021 päivitetyn suosituksen diakonian virkaan vihkimisestä.

Suositus on pääosiltaan aikaisemman kaltainen. Uutta suosituksessa on toive, että virkaan vihittävän tulisi rekisteröityä terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilöiksi Valviran rekisteriin. Piispainkokouksen perustelun mukaan rekisteröitymistä pidetään tarkoituksenmukaisena ja hyödyllisenä, sillä diakonian viranhaltijoiden oletetaan olevan alansa ammattihenkilöitä myös lain tarkoittamassa merkityksessä.

Suositus perusteluineen on luettavissa tästä linkistä.